Truyện đã hoàn thành

A. Tương lai, giả tưởng, có năng lực/ sức mạnh/ kỹ thuật đặc biệt

- Sau khi linh khí sống lại

- Đập nồi bán sắt đi học

- Rút thẻ vô tận, mỗi ngày một tỷ (Vô hạn)

- Nuôi em thây ma gà rù (Viễn tưởng, zombie)


B. Hiện đại, hoặc thời gian và không gian trộn lẫn, cả cổ đại-hiện đại-tương lai

- Mắt bồ đề (sa mạc Tây Bắc, huyền bí, lữ hành)

- Nhiều năm không làm lão đại (Cổ đại - Hiện đại)

- Đúng lúc (H)

- Đang diễn vai tổng tài bỗng nhiên hoán đổi

- Giai nhân chốn lầu Đoạn Tử (Cổ đại - Hiện đại)


C. Cổ đại

- Thâm tàng bất lộ